NGĀ WAKA O TE MOTU

These are the eleven waka that connects One Foundation to all Māori communities including the whānau, Marae, hapū and Iwi across New Zealand. The relationship with these waka and One Foundation is founded on the principles of whakapapa, historical journeys of the respective waka, geographical locations for those waka and all that is associated with the mana or prestige that comes with the aforementioned waka. The relevance of The Treaty of Waitangi/ Te Tiriti o Waitangi is its relationship with the respective waka and in particular with the Chiefs of those waka. The Treaty of Waitangi/Te Tiriti o Waitangi speaks for people of Māori descent, and the Treaty partners up with the Crown who represent other cultures and have the mandate to govern New Zealand.
WHAKAPAPA O NGĀ WAKA TAPU
TE ARAWA
Pūhaorangi
Ohomairangi
Ruamuturangi
Tāungātapu
Mawaketapu
Uruika Tuatahi
Rangitapu
Atuamatua
MATĀTUA
Awanui I
Awaroa
Awatūmākiterangi
Parinuiterā
Awamōrehu
Irakewa
Toroa
TAINUI
Hoturoa
Hotuope
Hotumatāpu
Mōtai
Ūērata
Rakamamāo
Kākati
Tāwhao
AOTEA
Turi
Turimatakino
Turimataoneone
Turimataorehua
Te Koutu
Te Kapunga
Hōutaepō
Ruaputahanga
KURAHAUPO
Pōpoto
Pōutama
Tamawheturere
Rotupatu
Te Atihau
Te Awhirau
Rapa
Rongomaiwāhine
TOKOMARU
Rākeiora
Tama-Whitiia
Tama-nui-te-rā
Te Tama-Kārae
Te Kārae-Nui
Te Kārae-Roa
Te Kārae-Toka
Kārae-Whākia
HOROUTA
Pawa
Hineākua
Hāua
Aniūkitaharangi
Te Ngore
Uehangaroa
Tahungāehenui
Ruatepūpuke
TĀKITIMU
Tamateārikinui
Rongokako
Tamateapōkaiwhenua
Kahungunu
Kahukuranui
Rākaihikuroa
Tarāia
Rangitāumaha
NGĀTOKIMATAWHĀORUA
Kupe
Matiu
Mākaro
Maea
Maahu
Nukutawhiti
Papatāhuriiho
Papatāhuriake
MĀMARI
Ruanui-ā-Tāne
Korakonuiārua
Mātitikiterangi
Wawenga
Hākumanu
Taiwawe
Tūputa
Papa
MĀHŪHŪ-KI-TE-RANGI
Tāpae
Tūwhakarao
Whakataupōtiki
Rongmai

Te Whatu Tāhae
Te Whātua Kaimarie